Depreme Karşı Neden Çelik Yapı?

Doğru projelendirilen, doğru malzeme kullanarak doğru yapılan hiçbir yapı normal şartlar altında depremde yıkılmaz. Peki, nedir çelik taşıyıcı sistemleri üstün kılan bu özellikler? Bunlardan bazılarına aşağıda değinelim.

Hafiflik. Bir binanın hafif olmasının iki temel avantajı var; biri deprem etkime kuvvetinin, diğeri zemine gelen yükün azalması. Depremin binaya etkime kuvveti; “F=m x a” formülünde belirtildiği gibi depremin ivmesi ile bina kütlesinin çarpımına eşittir. Deprem ivmesi belirli bir noktada sabit olacağına göre binanın kütlesi üzerindeki değişiklik, depremin etkime kuvvetine aynı oranda yansıyacaktır. Çelik taşıyıcı sisteme sahip yapının geleneksel bir yapıya oranla ağırlığı projesine bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık olarak %30-50 oranında azalabilecektir. Soğuk şekil verilmiş çelik karkaslı yapılarda ise yapının ağırlığı geleneksel yapının yaklaşık %10’u mertebesine düşebilecektir.

Zemine gelen yük açısından da iki türlü avantaj söz konusudur; birincisi temel ekonomisi, ikincisi daha zayıf zemin şartlarında zemin ıslahına gerek olmadan binanın yapımına olanak vermesi. Dolayısıyla özellikle zemin emniyet gerilmesi düşük olan gevşek zeminlerde çelik yapı yapılması yararlıdır.

Süneklik.

Çeliğin diğer taşıyıcı sistem malzemelerine oranla daha sünek olması, diğer bir deyişle sünme veya eğilip bükülme kabiliyetinin olması, malzemenin kırılganlığını da aynı oranda azaltmaktadır. Sünekliğin getirdiği bir avantaj da, malzeme deforme olurken, depremin etkime kuvvetini soğurması veya yutmasıdır. Böylece uygun yapılmış çelik yapı hasar görse dahi yıkılmamaktadır.

Yapım Sürati.

Teknoloji ürünü olması nedeniyle, çelik yapıların tasarım safhası daha uzun ve detaylı çalışmayı gerektirmekle birlikte, imalat ve özellikle sahada montaj süresi çok daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Yapım süresinin kısa olması; binayı bir an önce hizmete açabilmek açısından (örneğin; bir okulun yaz tatili süresi içinde yapılabilmesi, bir otelin sezona yetiştirilebilmesi, bir yapının ağır kış şartlarında dahi monte edilebilmesi v.b.) önem arz ettiği gibi, süratli yapımın biraz sonra değinilecek olan finansman ekonomisi açısından da yararları bilinmektedir.

Neden Standart Celik?

Çelik, maliyeti uygundur. Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar, düşük fiyata yüksek kalite sağlamakta ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır.

ESTETIK

Modern ve geleceğe yönelik binalarda, çeliğin getirdiği diğer bir önemli faktör, yerleşimdeki esnekliktir.

SAGLAM

Çeliğin yüksek mukavemeti, esnekliği ve hafifliği depreme dayanıklı en iyi inşaat malzemesi olmasını sağlamaktadır.

KALITELI

Tüm dünyada uluslararası standartlarla belirlenmiş özelliklerde üretilen ve tamamen endüstriyel bir ürün olan çeliğin kalitesi üretiminin her aşamasında kontrol edilerek belgelenmektedir.

güvenlik

Çelik Konstrüksiyon diğer taşıyıcı sistemlerden farklı olarak yıldırıma karşı da koruma sağlamaktadır.

HIZLI

Temel ve su basman haricinde betona ihtiyaç olmadığı için çelik Konstrüksiyon un montajı hava şartlarına bağlı kalmaksızın çok hızlı yapılabilmektedir.

EKONOMIK

Çelik, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir. Çelik binaların sökümünden çıkan malzeme geri kazanılmaktadır.

Whataspp Whatsapp Chat