/ NEDEN STANDART CELİK?

Çelik, maliyeti uygundur. Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar, düşük fiyata yüksek kalite sağlamakta ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır.

Depreme Karşı Neden Çelik Yapı?

Doğru projelendirilen, doğru malzeme kullanarak doğru yapılan hiçbir yapı normal şartlar altında depremde yıkılmaz. Peki, nedir çelik taşıyıcı sistemleri üstün kılan bu özellikler? Bunlardan bazılarına aşağıda değinelim.

Hafiflik. Bir binanın hafif olmasının iki temel avantajı var; biri deprem etkime kuvvetinin, diğeri zemine gelen yükün azalması. Depremin binaya etkime kuvveti; “F=m x a” formülünde belirtildiği gibi depremin ivmesi ile bina kütlesinin çarpımına eşittir. Deprem ivmesi belirli bir noktada sabit olacağına göre binanın kütlesi üzerindeki değişiklik, depremin etkime kuvvetine aynı oranda yansıyacaktır. Çelik taşıyıcı sisteme sahip yapının geleneksel bir yapıya oranla ağırlığı projesine bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık olarak %30-50 oranında azalabilecektir. Soğuk şekil verilmiş çelik karkaslı yapılarda ise yapının ağırlığı geleneksel yapının yaklaşık %10’u mertebesine düşebilecektir.

Zemine gelen yük açısından da iki türlü avantaj söz konusudur; birincisi temel ekonomisi, ikincisi daha zayıf zemin şartlarında zemin ıslahına gerek olmadan binanın yapımına olanak vermesi. Dolayısıyla özellikle zemin emniyet gerilmesi düşük olan gevşek zeminlerde çelik yapı yapılması yararlıdır.